• گواهی نامه کنفرانس صنعت و ساختمان از BCIسال 2013
  • معمار برتر استان البرز در اجلاس بزرگان راه و ساختمان کشور اسفند 1391
  • گواهی نامه نوآوری و خلاقیت در مدیریت ABA 2010
  • گواهی نامه personal leadership and influence سال 2011